ECoop

PCR Zonnedak Buitenpost

Energie Coöperatie Buitenpost U.A. (afgekort: E.C. Buitenpost) is opgericht om de energiegebruikers in Buitenpost en omgeving duurzame energie te leveren tegen aantrekkelijke tarieven. E.C. Buitenpost ontwikkelt daarom projecten om in Buitenpost en de omliggende dorpen zelf energie te produceren.

Lees meer >
ECoop

PCR Zonnedak Anjum

Coöperatie De Anjumer Eendragt U.A. (afgekort: De Anjumer Eendragt) is opgericht om de energiegebruikers in Anjum en omgeving duurzame energie te leveren tegen aantrekkelijke tarieven. De Anjumer Eendragt ontwikkelt daarom projecten om in Anjum en de omliggende dorpen zelf energie te produceren.

Lees meer >
ECoop

PCR Zonnedak Waadhoeke

"Energie Coöperatie Waadhoeke U.A." is opgericht om de energiegebruikers in Tzummarum en omgeving duurzame energie te leveren tegen aantrekkelijke tarieven. E.C. Waadhoeke ontwikkelt daarom projecten om in Tzummarum en omgeving zelf energie te produceren.

Lees meer >
ECoop

PCR Zonnedak Wijnjewoude

Coöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal U.A. (afgekort: WEN) is opgericht om de energiegebruikers in Wijnjewoude en omgeving duurzame energie te leveren tegen aantrekkelijke tarieven. Energiecoöperatie Wijnjewoude ontwikkelt daarom projecten om in Wijnjewoude en de omliggende dorpen zelf energie te produceren.

Lees meer >
ECoop

PCR Zonnedak Spannum

Energiecoöperatie Spannum U.A. is opgericht om de energiegebruikers in Spannum, Edens en omgeving duurzame energie te leveren tegen aantrekkelijke tarieven. Energiecoöperatie Spannum ontwikkelt daarom projecten om in Spannum en de omliggende dorpen zelf energie te produceren.

Lees meer >
ECoop

PCR Zonneproject Terschelling

Energie Coöperatief West U.A., ook wel Energie Coöperatie West genoemd, is opgericht om het eiland Terschelling te verduurzamen. Energie Coöperatie West ontwikkelt daarom projecten om op Terschelling zelf energie te produceren. Een collectief opwekproject op een ter beschikking gestelde locatie is hiervan een voorbeeld waar nu aan gewerkt wordt.

Lees meer >
ECoop

PCR Zonnedak Coöperatie Pingjum

Coöperatieve Vereniging "Pingjum" U.A., ook wel coöperatie Pingjum genoemd, is opgericht om de energiegebruikers in het dorp Pingjum duurzame energie te leveren tegen aantrekkelijke tarieven. Coöperatie Pingjum ontwikkelt daarom projecten om in Pingjum zelf energie te produceren.

Lees meer >
ECoop

PCR Zonnedak Eigensinnich Minnertsgea

Enerzy Koöperaaasje Minnertsgea U.A., ook wel Eigensinnich Minnertsgea genoemd, is opgericht om de energiegebruikers in het dorp Minnertsgea duurzame energie te leveren tegen aantrekkelijke tarieven. Eigensinnich Minnertsgea ontwikkelt daarom projecten om in Minnertsgea zelf energie te produceren.

Lees meer >
ECoop

PCR Zonnedaken Bildtse Stroom

De Bildtse Energie Coöperatie U.A., ook wel Bildtse Stroom genoemd, is opgericht om de energiegebruikers in voormalig gemeente het Bildt duurzame energie te leveren tegen aantrekkelijke tarieven. Bildtse Stroom ontwikkelt daarom projecten om in voormalig gemeente het Bildt en de omliggende dorpen zelf energie te produceren.

Lees meer >
ECoop

PCR Zonnedak Enerzjy Koöperaasje Wûnseradiel

Enerzjy Koöperaasje Wûnseradiel U.A. is opgericht om de energiegebruikers in Makkum, Allingawier en omgeving duurzame energie te leveren tegen aantrekkelijke tarieven. E.K. Wûnseradiel ontwikkelt daarom projecten om in Makkum, Allingawier en de omliggende dorpen zelf energie te produceren.

Lees meer >
ECoop

PCR Zonnedak SinneSkeppers

Energie Coöperatie 'De SinneSkeppers' U.A. is opgericht om de energiegebruikers in Jistrum en omgeving duurzame energie te leveren tegen aantrekkelijke tarieven. De SinneSkeppers ontwikkelt daarom projecten om in Jistrum en de omliggende dorpen zelf energie te produceren.

Lees meer >
ECoop

PCR Zonnedak Duorsum Mantgum

Coöperatie Duorsum Mantgum i.o. wordt op korte termijn opgericht om de energiegebruikers in Mantgum en omgeving duurzame energie te leveren tegen aantrekkelijke tarieven. Duorsum Mantgum ontwikkelt daarom projecten om in Mantgum en de omliggende dorpen zelf energie te produceren.

Lees meer >
ECoop

PCR Zonnedak Sinnich Langwar

Coöperatie Sinnich Langwar is opgericht om duurzame energie lokaal op te wekken. Sinnich Langwar ontwikkelt daarom projecten om in Langweer en de omliggende dorpen deze energie te produceren. Een collectief zonnedak op een ter beschikking gesteld dak is hiervan het eerste voorbeeld waar nu aan gewerkt wordt.

Lees meer >
ECoop

PCR Zonnedak LECO Opsterland

Energie Coöperatie LECO Opsterland is opgericht om de energiegebruikers in Opsterland duurzame energie te leveren tegen aantrekkelijke tarieven. LECO ontwikkelt daarom projecten om in Opsterland zelf energie te produceren. Een collectief zonnedak op een ter beschikking gesteld dak is hiervan het eerste voorbeeld waar nu aan gewerkt wordt.

Lees meer >
ECoop

PCR Zonnedak De Eendracht

Energie Coöperatie De Eendracht is opgericht om de energiegebruikers in Ooststellingwerf duurzame energie te leveren tegen aantrekkelijke tarieven. De Eendracht ontwikkelt daarom projecten om in Ooststellingwerf zelf energie te produceren.

Lees meer >
ECoop

PCR Zonnedak Folsgare

Energie Coöperatie Folsgare U.A. is opgericht om de energiegebruikers in Folsgare duurzame energie te leveren tegen aantrekkelijke tarieven. EC Folsgare ontwikkelt daarom projecten om in Folsgare zelf energie te produceren. Een collectief zonnedak op een ter beschikking gesteld dak is hiervan het eerste voorbeeld waar nu aan gewerkt wordt.

Lees meer >
ECoop

PCR Zonnedak Zevenster

Zevenster Zonnestroom is opgericht om de energiegebruikers in Zuidhorn duurzame energie te leveren tegen aantrekkelijke tarieven. Zevenster Zonnestroom ontwikkelt daarom projecten om in Zuidhorn zelf energie te produceren.

Lees meer >
ECoop

PCR Zonnedak Westergeast

Enerzjy Koöperaasje Westergeast (afgekort EKW) is opgericht om de energiegebruikers in Westergeast duurzame energie te leveren tegen aantrekkelijke tarieven. EKW ontwikkelt daarom projecten om in Westergeast zelf energie te produceren.

Lees meer >
ECoop

PCR Zonnedak Kûbaard

EnergieKûbaard is opgericht om de energiegebruikers in Kûbaard duurzame energie te leveren tegen aantrekkelijke tarieven. EnergieKûbaard ontwikkelt daarom projecten om in Kûbaard zelf energie te produceren. Een collectief zonnedak op een ter beschikking gesteld dak is hiervan het eerste voorbeeld waar nu aan gewerkt wordt.

Lees meer >
ECoop

PCR Zonnedak Schiermonnikoog

Coöperatieve vereniging Duurzame Energie Coöperatie Schiermonnikoog U.A. (merknaam: de Sintrale) is opgericht om de energiegebruikers op Schiermonnikoog duurzame energie te leveren tegen aantrekkelijke tarieven. De Sintrale ontwikkelt daarom ook projecten om op Schiermonnikoog zelf energie te produceren.

Lees meer >
ECoop

PCR Zonnedak Terherne

De Poask is opgericht om de energiegebruikers in Terherne duurzame energie te leveren tegen aantrekkelijke tarieven. De Poask ontwikkelt daarom projecten om in Terherne zelf energie te produceren. Een collectief zonnedak op een ter beschikking gesteld dak is hiervan het eerste voorbeeld waar nu aan gewerkt wordt.

Lees meer >
ECoop

PCR Zonnedak Wommels

De Wommelser Enerzjy Koöperaasje is opgericht om de energiegebruikers in Wommels duurzame energie te leveren tegen aantrekkelijke tarieven. De WEK ontwikkelt daarom ook projecten om in Wommels zelf energie te produceren. Het collectieve zonnedak op Bredeschool It Trochpaad is hiervan het eerste voorbeeld.

Lees meer >
ECoop

PCR Zonnedak Ameland

Aantal zonnepanelen eerste zonnedak: 200 Jaarlijks op te wekken: +/- 50.000 kWh Locatie: Nes (Ameland)

Lees meer >

< terug naar de site

Copyright © 2019 eCoop