Grieneko

Grieneko Coöperatie U.A. (afgekort: Grieneko) is opgericht om de energiegebruikers in Baard en omgeving duurzame energie te leveren tegen aantrekkelijke tarieven. Grieneko ontwikkelt daarom projecten om in Buitenpost en de omliggende dorpen zelf energie te produceren. Een collectief zonnedak op een ter beschikking gesteld dak is hiervan het eerste voorbeeld waar nu aan gewerkt wordt. Hier kunt u lezen hoe u kunt besparen op uw energierekening door deel te nemen in het PCR zonnedak. Vul het formulier onderaan de pagina in voor meer informatie of deelname aan het project!

Project in het kort

 

Energy-type Zonne-energie
Aantal zonnepanelen eerste zonnedak 200
Jaarlijks op te wekken +/- 60.480 kWh
Locatie Easterlittens
Looptijd project 15 jaar
Kosten per participatie € 100,- of €300,-
Opbrengst per participatie 265 kWh per jaar
Verwachte jaarlijkse korting op de energierekening € 31,50
Jaarlijkse contributie bij het €100,- model € 17,50
Jaarlijkse voordeel per saldo € 14,- of €31,50
Terugverdientijd 7 jaar of 9,5 jaar

 

Wat is een PCR Zonnedak?

Grieneko heeft als doel meerdere daken in Baard en de omliggende dorpen te transformeren tot zonnedaken. Per dak worden ongeveer 200 zonnepanelen geplaatst. Inwoners kunnen met gebruik van de PostCodeRoos regeling deelnemen in dit zonnedak. Deelnemen gebeurd door het kopen van zonparticipaties. Een zonparticipatie komt overeen met één zonnepaneel. Door mee te doen profiteert u de komende 15 jaar van duurzame en lokaal opgewekte energie en van een lagere energierekening. U koopt één of meerdere zonparticipaties in het project voor €100,- of €300,-. In ruil voor uw deelname ontvangt u per participatie de komende 15 jaar jaarlijks een energiebelastingkorting van per saldo €14 (€100,- model) of €31,50 (€300,- model) op uw energierekening.

Voor meer informatie over de PostCodeRoos regeling kijkt u op www.postcoderoosregeling.nl.

Rekenvoorbeeld

Stel u verbruikt jaarlijks zo’n 3.000 kWh aan elektriciteit en u doet mee met 10 participaties voor €99,-.

Verbruik 3.000 kWh
Opbrengst per participatie 265 kWh
Aantal participaties 10
Kosten per participatie € 100,-
Totale inleg (10 x € 100,-) € 1.000,-

Prognose

Verwachte jaarlijkse korting € 31,50
Jaarlijkse contributie € 17,50
Verwachte korting per saldo € 14,-
Verwachte jaarlijkse korting 10 participaties  € 140,-
Verwachte korting over 15 jaar € 2.100,-

Na 15 jaar heeft u dus naar verwachting €2.100,- korting ontvangen op uw energierekening met een inleg van €1.000,-.

Meld je aan!

Dit project is reeds gerealiseerd en het is niet meer mogelijk om deel te nemen, wel kunt u zich als geïnteresseerde opgeven bij Grieneko voor het volgende project: https://grieneko.frl/contact/ 


< terug naar het overzicht

Copyright © 2023 eCoop